PROFI NIVELLGIPS 20 Nový

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka na vyrovnanie podkladu

Kat.č. Balenie
6072 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti pojazdu kolieskovou stoličkou Rýchle vytvrdenie
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Skúšané podľa CA-C-20-F6


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov. Na viacvrstvové liatie, fixáciu a prevrstvenie elektrického podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.

Vlastnosti

Rýchlotuhnúca, výborné samonivelizačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, pochôdznosť po 2–3 hodinách (v závislosti od množstva zámesovej vody) pevnosť v tlaku väčšia jako 20,0 N/mm².

Doba spracovateľnosti (+20 °C) min. 30 minút
Hrúbka vrstvy cca 1–25 mm
Možnosť kladenia (+20 °C) cca po 1 dni (v závislosti od hrúbky vrstvy)
Možnosť podlahového kúrenia áno
Odolnosť pojazdu kolieskovou stoličkou áno (pod podlahovú krytinu)
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 6 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm² po 28 dňoch
Pochôdznosť (+20 °C) cca po 2–3 hodinách
Spotreba materiálu cca 1,7 kg/m²/mm
Spotreba vody cca 5–5,5 litrov čistej vody/vrece
Trieda reakcie na oheň A1