Naše stavebné materiály sú už na trhu 135 rokov.

Prvá vápenka v rakúskom Ernstbrunne bola založená v roku 1883 pánom Adolfom Rochlederom. Vtedy začala výroba vápna v jednoduchých poľných kachliach s kapacitou len niekoľkých ton za deň. V nasledujúcom desaťročí bola vykonaná výstavba výrobného závodu. Boli postavené tri kruhové pece a s pomocou železničnej vlečky sa pre závod otvoril väčší trh.

Pomocou lanovej dráhy sa dopravovali vápencové kamene z kameňolomu do závodu. V tej dobe bola ručná práca základom pre výrobu vápna a závod zamestnával až 200 zamestnancov.

V ďalších rokoch bola výroba vápna rozšírená o výrobu suchých omietkových a maltových zmesí, ktorá dnes výrazne prevažuje nad výrobou vápna. V dnešnej dobe už výroba prebieha na moderných plne automatizovaných výrobných linkách.

V roku 1993 bola v Českej republike založená firma PROFI am BAU CM, spol. s r.o. ako dcérska spoločnosť, ktorej úlohou bolo sprístupniť výrobky značky Profi tiež zákazníkom v Českej republike. Vtedajším sídlom boli Ivančice. Vďaka dynamickému rozvoju spoločnosti prestal areál v Ivančiciach postačovať. V roku 1997 preto firma presídlila do Brna. Vybudovaním vlastného areálu na strategickom mieste vedľa diaľničného uzla na ulici Vídenská s dostatočnými skladovacími priestormi, došlo k výraznému zlepšeniu logistiky a úrovne služieb zákazníkom.

S účinnosťou od 3. 2. 2014 došlo k zmene názvu spoločnosti PROFI am BAU CM, spol. s r. o. na Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Historie Ernstbrunn

Všetko to začalo v roku 1883 s tromi kruhovými pecami.

Prvú vápenku v Rakúsku založil v roce 1883 Adolf Rochleder. Ide teda o jednu z najstarších vápeniek v Rakúsku. Výroba bola zahájená pomocou jednoduchých pecí a len s niekoľkými tonami denne. Priemyselná výroba a rozšírenie vápenky (expanzia) bola realizovaná v nasledujúcich desaťročiach (dekádach). Boli vybudované celkom tri kruhové pece a pomocou železnice bola vápenka schopná zásobovať väčší trh. Vápenec bol prepravovaný z lomu do vápenky pomocou lanovky. Behom tejto doby bola ručná práca základom pre výrobu vápna a tvrdá práca až pre dve sto zamestnancov.

Baustoff Produktion

Rovnako vysoká kvalita aj v budúcnosti

Dôsledné zdokonaľovanie existujúcich produktov a služieb, rovnako ako prebiehajúci nový vývoj špecializovaných a vysoko kvalitných výrobných systémov, sú neoddeliteľnou súčasťou podnikovej filozofie spoločnosti z Ernstbrunnu

Naša plne automatizovaná výroba zaručuje rovnako vysokú kvalitu taktiež v budúcnosti!