PROFI  SCHNELLBETON SB 30 je rýchlotuhnúci betón na kotvenie stavebných prvkov vhodný na rýchle osadzovanie stĺpikov, obrubníkov, pätiek konštrukcií, dopravných značiek, kanalizačných poklopov a vpustov a na drobné opravy betónových konštrukcií.