V prípade technických otázok je vám k dispozícii náš kompetentný personál

Kontakt
 • Ako môžem zaistiť optimálnu a na ročnom období nezávislú tepelnú izoláciu?

  Pre všetky tepelne izolačné kompozitné systémy (ETICS) by malo byť samozrejmé, že v dome v zimnom období udržujú príjemné vnútorné teplo. Dôkladná štúdia na túto tému však ukazuje, že dostatočná izolácia je dôležitá taktiež v lete. Tepelne izolačné kompozitné systémy spoločnosti Profibaustoffe zaručujú nielen vynikajúcu tepelnú izoláciu v zime, ale taktiež optimálnu ochranu proti teplu v letných mesiacoch.

 • Ako zabrániť vzniku trhlín?

  Sanácia existujúcich trhlín v omietke je veľmi náročná a nákladná. Aby k tomuto problému nedochádzalo, je dôležité sa pri výbere materiálov a ich spracovaní vopred zamerať na kvalitu. Omietka na čerstvej fasáde má vždy rôzne úrovne vlhkosti. Pri vysychaní teda dochádza k napätiu, ktoré môže pri použití menej kvalitných výrobkov viesť k vzniku trhlín v omietke.

  Ale až tak ďaleko to nemusí zájsť, pretože trhlinám sa dá vyhnúť. Stavebné materiály pre vašu fasádu od spoločnosti Profibaustoffe obsahujú špeciálne a vysoko kvalitné prísady, ktoré znižujú namáhanie omietky pri jej vysychaní a tým výrazne znižujú riziko vzniku trhlín.

  Venujte pozornosť rozdielu v kvalite použitých materiálov, ušetríte peniaze a zabránite problémom!

 • Čo môžete urobiť pre udržanie trvalo krásnych farieb a povrchov?

  Najkrajšie na novej fasáde sú svieže a jasné farby. Dlhodobé potešenie z peknej fasády získate len vtedy, pokiaľ sa dostatočne informujete o rozdieloch v kvalite produktov ponúkaných pri výbere stavebných materiálov! Mnoho produktov pri každodennom pôsobení UV žiarenia časom zožltne. Naopak pri použití výrobkov značky Profibaustoffe zostávajú farby vašej fasády trvalo krásne. Vysoko kvalitné farebné pigmenty, ako sú napr. v našej ANTI-AGING PUTZ omietke, garantujú brilantnosť farieb po celé roky. Použitie špeciálnych prísad v našich receptúrach umožňuje zaistiť samočistiaci účinok na fasáde. To tiež zlepšuje ochranu proti rastu plesní a machu. Spoločnosť Profibaustoffe ponúka premyslené riešenia pre trvalo krásnu fasádu.

 • Je možné dosiahnuť stavebno vyvážené prostredie na bývanie (vnútorná klíma)?

  Principiálne by stačilo, keby nás stavebné materiály dostatočne chránili pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Ale čo nás chráni v našich vlastných domovoch, napr. proti nežiaducej vlhkosti? Tu sa často ukazuje rozdiel v ponuke kvalitných stavebných materiálov. Spoločnosť Profibaustoffe zaisťuje špeciálnym výberom a optimálnou koordináciou použitých surovín, že vo vašich obytných priestoroch vždy prevažuje zmysluplná vlhkostná bilancia a tým aj najlepšia vnútorná klíma.

 • Z akých vrstiev sa skladá profesionálny zatepľovací systém (ETICS)?

  Aby ste sa zo svojej zateplenej fasády mohli tešiť dlhú dobu, je okrem výberu správnych stavebných materiálov dôležité aj správne zloženie jednotlivých vrstiev. Pri spracovaní preto dbajte na starostlivú skladbu vrstiev vašej fasády. Profesionálne spracovaný a spoľahlivý zatepľovací systém sa skladá z nasledujúcich vrstiev:

  Vrstva 1: Lepidlo sa používa na uchytenie izolačných dosiek k podkladu (tehla, betón atď.) a na vyrovnanie nerovností na stene.

  Vrstva 2: Izolačné dosky (EPS) zaisťujú tepelnú izoláciu a zabraňujú vzniku tepelných mostov. Okrem toho izolácia z minerálnej vlny taktiež zaisťuje ochranu proti hluku a požiaru.

  Vrstva 3: Výstužná vrstva (stierka s vloženou výstužnou tkaninou) zaisťuje potrebnú mechanickú odolnosť systému. Odolnosť fasády proti nárazu je výrazne zvýšená, tepelné pohyby sú kompenzované.

  Vrstva 4: Takto vytvorený podklad zaisťuje optimálnu priľnavosť finálnej pastovitej omietky. Tá preberá dôležitú funkciu ochrany proti poveternostným vplyvom a zaisťuje požadovaný vzhľad vášho domu.

 • Ako môžem dostatočne chrániť svoju fasádu pred vplyvmi počasia?

  Tepelnoizolačný systém

  Pastovité omietky značky Profibaustoffe spĺňajú fungicídnu funkciu, ktorá spomaľuje rast mikroorganizmov, ako sú riasy alebo plesne, na ich povrchu. Obzvlášť namáhané fasádne plochy (na severnej a západnej strane) môžu byť dodatočne opatrené špeciálnym fungicídnym prostriedkom (biocídom).

  Lepšieho odvodu zrážkovej vody z povrchu omietky je možné ďalej docieliť aplikáciou dodatočného fasádneho náteru (PROFI SILIKÓNOVÁ FASÁDNA FARBA).

  Pre obytné budovy je normatívna pravidelná (každoročná) vizuálna kontrola, ktorá okrem iného stanovuje, či je nutné vykonať čistenie fasád.

  Systém minerálnych omietok

  Pri rodinných domoch je v posledných rokoch tendencia používať väčšiu hrúbku obvodových stien a tým docieliť lepšiu tepelnú izoláciu obvodového plášťa. U týchto systémov nie je nutné vykonávať dodatočné zateplenie.

  Spoločnosť Profibaustoffe má tiež optimálne riešenie pre tento typ stavebného systému, aby chránil váš dom pred negatívnym dopadom poveternostných vplyvov.  Ľahčená omietka PROFI MUP–L s osvedčenou difúznou stierkou (PROFI UNI AM LEICHT) a silikátovou omietkou PROFI SILIKATPUTZ vytvára difúzne otvorený omietkový systém prispôsobený takýmto podkladom.

  Ochranu proti dažďu je možné tiež zlepšiť dodatočným náterom.

  Sanácia & renovácia

  Pri starom murive (plné tehly, prírodný kameň a pod.) je potrebné venovať osobitnú pozornosť omietkam a omietkovým systémom, ktoré sú prispôsobené pre tieto podklady. Tie by mali byť schopné kompenzovať pohyby tohto muriva, aby sa minimalizovala tvorba trhlín v omietke. Okrem toho je rozhodujúcim faktorom aj difúzna otvorenosť omietkového systému.

  Táto požiadavka je optimálne splnená pri použití bezcementového omietkového systému PROFI PORETEC NHL, na báze prirodzeného hydraulického vápna. Okrem toho finálna štuková omietka (PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ alebo PROFI PORETEC NHL KALKGLÄTTE) zaisťuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Tieto vrchné štukové omietky sú hydrofilné a rýchlo uvoľňujú zachytenú dažďovú vodu do vonkajšieho ovzdušia.

  Pri vlhkom a silne zasolenom murive (väčšinou v oblasti sokla) je nutné použiť sanačný omietkový systém PROFI PORETEC WTA, ktorý zaisťuje, že vlhkosť z muriva môže voľne odchádzať, ale súčasne je vďaka hydrofóbnej úprave zamedzené prenikaniu zrážkovej vody do muriva.