PROFI KERAFAS C2T je cementová hmota na lepenie tepelnoizolačných dosiek, keramických obkladov, dlažieb a tiež murovacích prvkov z pórobetónu. Ďalej je určená na stierkovanie muriva a zateplených i nezateplených fasád.