Spoločnosť Profibaustoffe Austria GmbH má dve nezávislé dcérske spoločnosti v Českej republike a v Maďarsku. Celá skupina predáva svoje výrobky
na území Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Poľska a Chorvátska.

Firmengebäude Ernstbrunn

Rakúsko

Centrála, výrobný závod

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70–80
A-2115 Ernstbrunn

+43 2576/2320-0
Fax +43 2576/2320-45

Česká republika

Dcérska spoločnosť, výrobný závod

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
+420/511 120 311
Fax +420/543 213 948

info@profibaustoffe.cz
www.profibaustoffe.cz

Maďarsko

Dcérska spoločnosť, výrobný závod

Profibaustoffe Hungária Kft.
Kandó Kálmán u. 15
H-2371 Dabas
+36/29 562 370
Fax +36/29 562 371

office.hu@profibaustoffe.com
www.profibaustoffe.com/hu