PROFI NIVELLUX 35 je vyrovnávacia hmota na báze cementu a je výborná ako podklad pre pokládku podlahových krytín v starších domoch i novostavbách.

Úspech nápravných opatrení pri renovácii vždy závisí rozhodujúcim spôsobom na použitom materiáli. Lebo hlavne kvalita zaručuje najlepšie výsledky! Nezriedka je to tak pri renovácii podlahy. Čím ľahšie sa vykonáva kladenie novej podlahy, tým lepšie prebiehajú vlastné práce a tým presvedčivejší je potom konečný výsledok. Ale k tomu je potrebný dobrý základ. Preto Vám nižšie predstavíme, ako sa pomocou samonivelizačnej stierky PROFI NIVELLUX 35 podlaha správne vyrovnáva. Od príprav, cez miešanie až po spracovanie je priebeh vo videu detailne vysvetlený. Tak sú vytvorené optimálne podmienky pre kladenie dlažby.

Bodenausgleichsmasse verlegen

Sprievodca pre spracovanie krok za krokom

PROFI NIVELLUX 35 je samonivelizačná stierka na báze cementu a je vynikajúcim produktom pre vyrovnanie podkladu pred kladením podlahovej krytiny v starých i nových budovách a tiež v kombinácii s podlahovým vykurovaním.
Pokiaľ ide o spotrebu činí asi 1,7 kg / m2 na 1 mm hrúbky. Hmota je určená pre hrúbku vrstvy od 3 do 15 mm.

Okrem toho je k zníženiu nasiakavosti potrebné podklad napenetrovať. Tiež by sme mali mať nachystané okrajové dilatačné pásy s hrúbkou najmenej 5 mm.

Bodenausgleichsmasse Bedarf berechnen

  1. Výpočet spotreby materiálu

S pomocou príložnej laty vymeriame na podlahe od najvyššieho bodu maximálny výškový rozdiel. Zameranie je kontrolované pomocou vodováhy. V našom prípade činí rozdiel až 4 mm. Na plochu 15 m² budeme teda potrebovať cca 100 kg nivelizačnej stierky PROFI NIVELLUX 35 (15 m2 x 4 mm x 1,7 kg = 102 kg).

Bodenausgleichsmasse Boden vorbereitenBodenausgleichsmasse saugen

  1. Príprava podkladu

Jednou z najdôležitejších prác pred vyrovnaním podlahy je jej vyčistenie. Preto, že podklad musí byť pevný, suchý, stabilný, ale aj zbavený mastnoty a prachu. Za tým účelom je potrebné najprv murárskou špachtľou odstrániť existujúce zvyšky farby, lepidla a iné nečistoty.

V prípade, že sa vyskytujú niekde nerovnosti hlbšie než 15 mm, musia byť vopred vyplnené. Vyrovnávacia hmota PROFI NIVELLUX 35 s prídavkom kremičitého piesku v pomere 3: 2 (PROFI NIVELLUX 35: kremičitý piesok) je použitá ako výplňový materiál. Praskliny v podlahe musíme vopred zošiť. Existujúce dilatačné škáry sa musia zachovať a nemôžu byť vyplnené vyrovnávacou stierkou. Na koniec čistiaceho procesu musí byť povrch znova ešte dôkladne vysatý vysávačom.

Bodenausgleichsmasse Estrich grundieren

  1. Penetrácia podkladu

V prípade, že by zostali na podklade ešte nejaké zvyšky prachu, treba ich fixovať pomocou penetrácie. Tú máme nachystanú vo vedre a rozotrieme ju po podlahe maliarskou štetkou alebo valčekom. Penetrácia reguluje nasiakavosť podkladu tak, aby sa z nanesenej vyrovnávacej hmoty voda predčasne nevsiakla do podlahy. Penetrácia je preto dôležitým predpokladom pre rovnomerné schnutie vyrovnávacej hmoty. Po nanesení penetračného náteru je potrebné ho nechať schnúť po dobu 24 hodín, než bude možné pokračovať v ďalšej práci.

Bodenausgleichsmasse Randdämmstreifen anbringen

  1. Inštalácia okrajového dilatačného pásu

Pri spracovaní plávajúceho poteru sa na stenu tesne nad podlahu inštaluje okrajový dilatačný pás s minimálnou hrúbkou 5 mm. Najjednoduchší spôsob, ako ho uchytiť, je samolepiaca páska. Dilatačné pásy bez samolepiacej pásky sa môžu na stenu prichytiť zošívačkou. Potom sa prechodne utesnia všetky priechody v stenách tak, aby vyrovnávacia hmota nemohla vytiecť z miestnosti.

Bodenausgleichsmasse anmischenBodenausgleichsmasse anrühren

  1. Miešanie

Rozhodujúcim kritériom pre úspech je správna konzistencia hmoty, aby zachovala svoju samonivelizačnú schopnosť aj pri nižších hrúbkach. Je teda nevyhnutné striktne dodržať informácie uvedené na obale.

V súlade s údajom uvedeným na balení si do vedra nachystáme 4,5 litrov vody na 25 kg vrece. Pri prvej várke sa voda presne odmeria odmerkou a pre urýchlenie následného pracovného procesu sa požadovaná hladina vody vyznačí na stene vedra. Odporúča sa vždy spracovať iba celé vrece, aby sa v priebehu spracovania zabezpečili konštantné vlastnosti materiálu.

Materiál sa pomaly pridáva do vody za rovnomerného miešania. K tomu sú potrebné dve osoby. Počet otáčok by nemal prekročiť 600 otáčok/minútu. Zmes sa mieša do vzniku homogénnej hmoty. Po krátkej pauze asi 30 sekúnd, sa hmota znovu zamieša a potom sa aplikuje na pripravený podklad.

Bodenausgleichsmasse aufbringenBodenausgleichsmasse durchkämmenBodenausgleichsmasse entlüften

  1. Spracovanie

Hmotu začneme vylievať najlepšie v najvzdialenejšom rohu miestnosti. Prvé vedierko sa úplne vyprázdni na podlahu a potom sa rovnomerne rozotrie ozubenou špachtľou. Tým sa uľahčí jej rovnomerné rozliatie.

V žiadnom prípade by hmota nemala byť nanesená v príliš tenkej vrstve, pretože minimálna hrúbka vrstvy je 2-3 mm. Doba spracovateľnosti namiešanej hmoty je približne 20 minút. Preto by jednotlivé pracovné kroky mali na seba relatívne rýchlo nadväzovať.

Ďalšie vedierko sa vyleje hneď vedľa toho prvého. Opäť platí, že hmotu rozotrieme pomocou zubovej špachtle. Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná rozhraniu, kde sa hmota spája. Pretože rozotrenie spoja vyrovná možné optické rozdiely jednotlivých dávok. Tento postup sa opakuje, kým nie je vyrovnaná celá podlaha. Keď bude namiešaných viac vedier v predstihu, podarí sa to veľmi rýchlo.

Úspech nápravných opatrení pri renovácii vždy závisí rozhodujúcim spôsobom na použitom materiáli. Lebo hlavne kvalita zaručuje najlepšie výsledky! Nezriedka je to tak pri renovácii podlahy. Čím ľahšie sa vykonáva kladenie novej podlahy, tým lepšie prebiehajú vlastné práce a tým presvedčivejší je potom konečný výsledok. Ale k tomu je potrebný dobrý základ. Preto Vám nižšie predstavíme, ako sa pomocou samonivelizačnej stierky PROFI NIVELLUX 35 podlaha správne vyrovnáva. Od príprav, cez miešanie až po spracovanie je priebeh vo videu detailne vysvetlený. Tak sú vytvorené optimálne podmienky pre kladenie

Bodenausgleichsmasse nivelliert

  1. Výsledok

Po asi 4 až 6 hodinách je nová podlaha už pochôdzna. Po 24 hodinách môžu pokračovať ďalšie práce na podlahe. Viac času nie je treba.

Vaša podlahová krytina si zaslúži ten najlepší podklad

Na optimálne pripravené podklady sa pokladá ľahšie. PROFI podlahové stierky sú samonivelizačné s nízkym zmrštením, ako aj jednoducho a rýchlo spracovateľné.

Dobrý dôvod – pre perfektný výsledok.

Viac informácií o našich produktoch nájdete tu:

PROFI NIVELLUX 25

PROFI NIVELLUX 35

PROFI NIVELLUX 35 FEIN

PROFI NIVELLGIPS 25

PROFI NIVELLGIPS 35