Stále vplyvy okolitého prostredia, ako sú slnečné žiarenie, UV žiarenie, dážď a teplotné výkyvy, spôsobujú…