Stále vplyvy okolitého prostredia, ako sú slnečné žiarenie, UV žiarenie, dážď a teplotné výkyvy, spôsobujú časom vyblednutie každej fasády. Známky blednutiu a zašpineniu fasády sú často zreteľné za päť rokov.
Pre uchovanie trvalého reprezentatívneho vzhľadu stavby je nutné pravidelné vykonávanie renovačných prác, zahŕňajúcich čistenie alebo nové nátery. Táto skutočnosť vedie k zvyšovaniu nákladov na údržbu stavby..

Obr. 1 Znázornenie blednutiu fasády bez omietky PROFI AntiAgingputz po 2, 6 a 12 rokoch

Aby tieto náklady na údržbu vôbec nevznikli, prichádza spoločnosť Profi am Bau na trh sa stálofarebnou omietkou PROFI AntiAgingputz. Špeciálne vzájomne zladené látky obsiahnuté v tejto omietke poskytujú ochranu pred vplyvmi okolitého prostredia a odďaľujú starnutie fasády o mnoho rokov. Omietka PROFI AntiAgingputz ponúka ochranu proti UV žiareniu, ktorá zamedzuje vyblednutie farieb a zachová stálofarebnosť fasády. V dôsledku tvorby tvrdšieho spojivového filmu nedochádza na povrchu omietky k usadzovaniu prachu a tým je redukovaná náchylnosť ku špinenie. Fasáda domu zostáva dlhšie reprezentatívna.

Graf

Obr. 2 Znázornenie účinnosti omietky PROFI AntiAgingputz

Pri štandardnej omietky klesá hodnota stálofarebnosti (hodnota – L) už v prvých rokoch výrazne rýchlejšie, než u omietky PROFI Anti-Agingputz od spoločnosti Profi am Bau. To znamená, že fasáda vybledne. Plochá krivka u omietky PROFI Anti-Agingputz v porovnaní s obvyklou omietkou ukazuje, že omietka PROFI Anti-Agingputz chráni fasádu pomocou UV odolných látok pred vyblednutím a zaisťuje jej stálofarebnosť a reprezentatívny vzhľad po dlhú dobu.
Omietka PROFI Anti-Agingputz je dodávaná ako pastovitá krycia omietka vo všetkých typoch zrnitosti, štruktúry a farebných odtieňov. Vďaka tomu vytvára voľný priestor pre vašu tvorivosť. Pretože omietka PROFI Anti-Agingputz nie je vytvorená na princípe odlupovanie povrchu (kriedovanie), nepredstavuje tiež žiadne zdravotné riziká a napriek tomu spoľahlivo chráni fasádu pred rušivými vplyvmi okolia.
Dve nezávislé nemecká skúšobné centrá potvrdzujú účinnosť omietky PROFI Anti-Agingputz čo do zníženia náchylnosti ku špinenie a blednutie farebného odtieňa. Pri použití omietky PROFI Anti-Agingputz možné výrazne znížiť náklady na údržbu fasády pri zachovaní jej reprezentatívneho vzhľadu po mnoho rokov.