PROFI Winterzusatz

Spojivová prísada pre omietku PROFI Anti-Aging Putz k urýchleniu procesu tuhnutia

Kat.č. Balenie
7888 fľaša fľaša (120 ml)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Rýchle vytvrdenie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Ako prísada k urýchleniu tuhnutia a vyschnutia omietky PROFI Anti-Aging Putz pri vonkajších teplotách od +1 °C do +10 °C pri maximálnej relatívnej vlhkosti ovzdušia 95 %.

Vlastnosti

Urýchľuje proces tuhnutia, napomáha skoršej odolnosti proti poveternosti, predlžuje stavebnú sezónu.

Spotreba materiálu cca 120 ml/25 kg