PROFI Silikonharzputz

Pastózna štrukturálna omietka na báze silikónovej živice k okamžitému použitiu

Kat.č. Balenie
7543 vedro hladená 1,5 mm vedro (25 kg)
7545 vedro hladená 2,0 mm vedro (25 kg)
7552 vedro ryhovaná 2,0 mm vedro (25 kg)
7398 vedro Füllputz; vedro (25 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Barevný výrobok je k dispozícii Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch EPS

Vyhlásenie o parametroch minerálna vlna

Vyhlásenie o zhode EPS
Vyhlásenie o zhode minerálna vlna

Popis

Oblasť použitia

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky, betóny a podklady na disperznej báze.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, dobrá paropriepustnosť, pružná, vodoodpudivá, znížená náchylnosť k znečisteniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.

Spotreba materiálu 7543: cca 2,3 kg/m²
Spotreba materiálu 7545: cca 2,9 kg/m²
Spotreba materiálu 7542: cca 1,5 kg/m²
Spotreba materiálu 7552: cca 2,6 kg/m²
Spotreba materiálu 7549: cca 4–6 kg/m² v závislosti od aplikácie
Spotreba materiálu 7538: cca 5,5 kg/m² v závislosti od aplikácie
Spotreba materiálu 7398: cca 1,4–2,2 kg/m²
Spotreba materiálu 7547: cca 3,8 kg/m²
Spotreba materiálu – podrobnosti Uvedené spotreby sú orientačné a presné hodnoty závisia od spôsobu spracovania a rovinnosti podkladu a je nutné ich určiť na skúšobnej ploche.
Hrúbka vrstvy 1–2 mm (na ETICS min. 1,5 mm)
Faktor difúzneho odporu μ cca 60
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)