PROFI Silikonharzputz

Pastózna štrukturálna omietka na báze silikónovej živice k okamžitému použitiu

Kat.č. Balenie
7543 vedro hladená 1,5 mm vedro (25 kg)
7545 vedro hladená 2,0 mm vedro (25 kg)
7552 vedro ryhovaná 2,0 mm vedro (25 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Barevný výrobok je k dispozícii Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch EPS

Vyhlásenie o parametroch minerálna vlna

Popis

Oblasť použitia

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS s izolantmi z EPS a MW, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky, betóny a podklady na disperznej báze.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, dobrá paropriepustnosť, pružná, vodoodpudivá, znížená náchylnosť k znečisteniu, stálofarebná, široká ponuka farieb.

Faktor difúzneho odporu μ cca 60
Hrúbka vrstvy 1,5–3 mm (na ETICS min. 1,5 mm)
Spotreba materiálu 7543: cca 2,3 kg/m²
Spotreba materiálu 7545: cca 2,9 kg/m²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,7 W/(m.K)