PROFI Akrylatputz O 5% efektívnejšie!

PROFI Kunstharzputz

Pastózna štrukturálna omietka na báze akrylátovej disperzie k okamžitému použitiu

Kat.č. Balenie
7350 vedro hladená 1,5 mm vedro (25 kg)

Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_organisch.png Icon_hydrophob.png Barevný výrobok je k dispozícii Zvýšená flexibilita
Profi_NXTGen-LOGO_wabe.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch EPS

Popis

Oblasť použitia

Ako povrchová tenkovrstvová úprava zatepľovacích systémov PROFI ETICS najmä s izolantom z EPS, taktiež na vápennocementové omietky, na stierky a betónové podklady.

Vlastnosti

Dobrá spracovateľnosť, elastická, odolná proti mechanickému poškodeniu, dlhodobo odolávajúca poveternostným vplyvom, stálofarebná, široká ponuka farieb.

Spotreba materiálu 7350: cca 2,3 kg/m²
Spotreba materiálu 7360: cca 2,9 kg/m²
Spotreba materiálu 7380: cca 3,8 kg/m²
Hrúbka vrstvy 1,5–3 mm
Faktor difúzneho odporu μ cca 130
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)