Polystyrén extrudovaný XPS / Soklové dosky / Perimeter

Polystyren extrudovaný XPS

Kat.č. Balenie
ohne4 125 x 60 cm Polystyrén extrudovaný XPS
ohne5 100 x 50 cm Soklové fasádne dosky
ohne6 120 x 60 cm Izolačné dosky PERIMETER

Popis

Oblasť použitia

Vlastnosti