PROFI Vápenný hydrát

PROFI Jurat-Kalk

Hasené vápno, stavebné spojivo

Kat.č. Balenie
1000 vrece vrece (60 l)
1010 silo silo

Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na prípravu murovacích mált a omietkových zmesí priamo na stavbe. Vhodný tiež k bieleniu. Je možné použiť tiež na úpravu vody a neutralizáciu odpadových vôd a kyslých látok.

Vlastnosti

Jasne biela farba, prášková forma.

Sypná hmotnosť ≤ 600 kg/m³
Chemické parametre: Cao + MgO ≥ 90 %
Chemické parametre: MgO ≤ 5 %
Voľné vápno ≥ 80 %