PROFI Vápenný hydrát

PROFI Jurat-Kalk

Hasené vápno, stavebné spojivo

Kat.č. Balenie
1000 vrece vrece (60 l)
1010 silo silo

Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png


Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na prípravu murovacích mált a omietkových zmesí priamo na stavbe. Vhodný tiež k bieleniu. Je možné použiť tiež na úpravu vody a neutralizáciu odpadových vôd a kyslých látok.

Vlastnosti

Jasne biela farba, prášková forma.

Chemické parametre: Cao + MgO normová hodnota≥ 90 %
Chemické parametre: CO2 normová hodnota ≤ 4 %
Chemické parametre: MgO normová hodnota ≤ 5 %
Chemické parametre: SO3 normová hodnota ≤ 2 %
Sypná hmotnosť cca 425 kg/m³