PROFI Röntgen-Blocker Putz

Jadrová omietka s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Kat.č. Balenie
6785 vrece vrece (30 kg)

Vnútorné použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Spracovanie: ručné Odtienenie elektromagnetického žiarenia Vhodný pod obklady


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Ďalšia dokumentácia

Popis

Oblasť použitia

Barytová omietka na ručné a strojové omietanie stien v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG. V predpísanej hrúbke pôsobí ako ochrana pred žiarením. Omietku je možné nanášať na všetky bežné murovacie prvky a slúži ako podklad pod štukové omietky alebo obklady.

Vlastnosti

Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vďaka vysokej objemovej hmotnosti má omietka aj zvukovo izolačné vlastnosti. Testované Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. podľa normy ČSN EN 61331-1 ed. 2 ako ochranný prostriedok pred röntgenovým žiarením. Deklarované tieniace parametre sú kontrolované počas celého procesu výroby.

Spotreba materiálu cca 25 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy max. 20 mm v jednej vrstve
Hrúbka vrstvy dodatok odporúčaná hrúbka pozri upozornenie
Spotreba vody cca 0,1 l/kg
Pevnosť v tlaku ≥ 8 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 3 N/mm² po 28 dňoch
Prídržnosť ≥ 0,3 N/mm² po 28 dňoch
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 1,11 W/(m·K)
Trieda reakcie na oheň A1
Objemová hmotnosť 2400–2550 kg/m³