PROFI Röntgen-Blocker Mörtel

Výplňová hmota s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Kat.č. Balenie
6786 vrece PROFI RÖNTGEN-BLOCKER 4 MM; vrece (30 kg)

Vnútorné použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Odtienenie elektromagnetického žiarenia


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Ďalšia dokumentácia

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie sendvičových priečok v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG. Barytová hmota sa použije ako výplň medzi murivo a murovanou prímurovkou alebo ako výplň strateného debnenia.

Vlastnosti

Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť. Testované Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. podľa normy ČSN EN 61331-1 ed. 2 ako ochranný prostriedok pred röntgenovým žiarením. Deklarované tieniace parametre sú kontrolované počas celého procesu výroby.

Spotreba materiálu cca 28–30 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 2,4–3 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 15 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 4 N/mm² po 28 dňoch
Prídržnosť ≥ 0,2 N/mm² po 28 dňoch
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 1,11 W/(m·K)
Trieda reakcie na oheň A1
Objemová hmotnosť cca 2.850 kg/m³