PROFI Röntgen-Blocker Beton

Betónový poter s obsahom barytu na odtienenie ionizujúceho žiarenia

Kat.č. Balenie
6788 vrece vrece (30 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Odtienenie elektromagnetického žiarenia


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Barytový poter na vytvorenie tieniacich vrstiev, ktoré môžu z konštrukčného hľadiska nahrádzať klasické betónové vrstvy v priestoroch a na pracoviskách zaťažených zdrojmi žiarenia RTG.

Vlastnosti

Zaisťuje splnenie požadovaných hygienických noriem, vysoká objemová hmotnosť.

Spotreba materiálu cca 35 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy 6788: cca 30–60 mm
Hrúbka vrstvy 6789: cca 30–120 mm
Spotreba vody cca 1,8–2,4 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 40 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 6 N/mm² po 28 dňoch
Trieda reakcie na oheň A1
Objemová hmotnosť 6788: cca 3100 kg/m³
Objemová hmotnosť 6789: cca 3200 kg/m³ bez vibrovania
Objemová hmotnosť 6789: cca 3400 kg/m³ s vibrovaním