PROFI PUR pena pištoľová

PROFI PUR pěna pistolová

Jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Kat.č. Balenie
5927 Kartuša kartuša (750 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní. Na izoláciu potrubných systémov, utesňovanie priechodov v stenách a vyplňovanie dutín. Akustická aj tepelná izolácia.

Vlastnosti

Vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť proti starnutiu, efektívny výplňový materiál.

Konečné vytvrdenie min. 24 hodín(y)
Teplota kartuše +15 až +30 °C
Farba svetlo žltá
Výdatnosť cca 45 l z kartuše
Pevnosť v tlaku 0,05 N/mm²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,036 W/(m·K)
Kapilárna nasiakavosť 2,5 % po 24 hodinách
Trieda reakcie na oheň B3
Hustota 18–22 kg/m³
Rozpustnosť acetón
Konzistencia pri spracovaní tixotropná penová hmota
Pevnosť v ťahu 0,14 N/mm²
Teplotná odolnosť peny -50 až +90 °C
Rozmerová stabilita 3–5 %
Rezateľnosť 30–40 minút
Vytvorenie škrupiny 10–14 minút