PROFI PUR pena nízkoexpanzná pištoľová

PROFI PUR pěna nízkoexpanzní pistolová

Nízkoexpanzná jednozložková polyuretánová montážna a konštrukčná pena

Kat.č. Balenie
5928 Kartuša kartuša (760 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Na vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverových zárubní pri požiadavke na minimálnu expanziu. Na utesňovanie priechodov v stenách, výplň obkladov, na izoláciu a zatepľovanie strešných konštrukcií apod.

Vlastnosti

Nízka rozťažnosť, zvýšená pevnosť, vynikajúca priľnavosť k podkladu, vysoká odolnosť proti starnutiu, vlhkosti a rastu plesní a húb.

Teplota kartuše +15 až +30 °C
Konečné vytvrdenie min. 24 hodín(y)
Farba svetlo žltá
Výdatnosť až 55 l z kartuše
Pevnosť v tlaku 0,22 N/mm²
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,03 W/(m·K)
Kapilárna nasiakavosť 0,6 % po 24 hodinách
Trieda reakcie na oheň B3
Hustota cca 22–25 kg/m³
Teplotná odolnosť -60 až +100 °C
Rozpustnosť acetón
Konzistencia pri spracovaní tixotropná penová hmota
Pevnosť v ťahu 0,14 N/mm²
Rozmerová stabilita 0–1 %
Rezateľnosť 35–45 minút
Vytvorenie škrupiny 5–7 minút