PROFI Chemická kotva POLYESTER

Chemická dvojzložková kotva na upevnenie prvkov do podkladu

Kat.č. Balenie
5921 Kartuša kartuša (300 ml)
5922 Kartuša kartuša (420 ml)

Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ku kotveniu dynamicky namáhaných konštrukcií, stavebných dielov, technologických zariadení a lešenia do betónu, plných tehál a dutých blokov. Vhodná pre stredné zaťaženie. Použiteľná aj ako výplňový materiál trhlín a medzier.

Vlastnosti

Jednoduchá aplikácia aj vo vertikálnych polohách, odolná voči chemikáliám, nízky zápach, VOC klasifikácia A+, neobsahuje styrén.

Konečné vytvrdenie 24 hodín (ukončenie chemickej reakcie)
Spotreba materiálu pozri upozornenie
Zaťažiteľnosť pozri upozornenie
Chemická odolnosť odolná voči vode, benzínu, kyseline chlorovodíkovej