PROFI štuková vápenná omietka

PROFI Poretec Sanierfeinputz

Vápenná prírodne biela štuková omietka

Kat.č. Balenie
3660 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Povrchová úprava omietok v sanačnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA. Pre vnútorné aj vonkajšie použitie, ručné spracovanie.

Vlastnosti

Vysoká paropriepustnosť, výborná spracovateľnosť, mrazuvzdornosť.

Spotreba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy min. 3 mm
Spotreba vody cca 10,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave < 1600 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,7 W/(m·K)