PROFI sanačný prednástrek

PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz

Sanačná vyrovnávacia omietka a omietka na ukladanie solí, na vlhké a zasolené murivo

Kat.č. Balenie
3570 vrece vrece (40 kg)
3580 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
WTA


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

K vyrovnaniu hrubých nerovností podkladu a ako vrstva pre ukladanie škodlivých solí pri silno presolenom podklade v sanačnom omietkovom systéme PROFI PORETEC WTA. Vnútorné a vonkajšie použitie. Strojové a ručné spracovanie.

Vlastnosti

Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť.