PROFI sanačný postrek

PROFI Poretec WTA Vorspritzer

Kotviaci postrek na všetky druhy podkladov v sanačnom omietkovom systéme

Kat.č. Balenie
2030 vrece vrece (40 kg)
2040 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
WTA


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

WTA Zertifikat

Popis

Oblasť použitia

K zvýšeniu prídržnosti vlhkých a zasolených podkladov pred nanesením ďalších vrstiev sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Vnútorné aj vonkajšie použitie. Strojové a ručné spracovanie.

Vlastnosti

Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 4 kg/m² polovičné pokrytie
Spotreba materiálu – podrobnosti údaj spotreby podľa smernice WTA
Hrúbka vrstvy čiastočné pokrytie alebo podľa potreby podkladu tiež plne pokryté
Spotreba vody cca 7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 15 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1900 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,2 W/(m·K)