PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz

Sanačná vápenná jednovrstvová biela omietka s prídavkom trasu

Kat.č. Balenie
3591 vrece vrece (25 kg)
3590 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
WTA


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

WTA Zertifikat

Popis

Oblasť použitia

Na vlhké a zasolené murivo najmä pri renovácii historických stavieb vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Súčasť sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ručné aj strojové spracovanie.

Vlastnosti

Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, výborná paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, odolnosť voči výkvetom, mrazuvzdornosť.

Spotreba materiálu cca 11 kg/m²/cm
Veľkosť zrna 1,2 mm
Hrúbka vrstvy min. 20 mm
Spotreba vody cca 5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 2,2 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Poréznosť cca 45 obj. %