PROFI Plus – sanačná omietka

PROFI Poretec WTA Sanierplus

Sanačná prírodne biela omietka na vlhké a zasolené murivo

Kat.č. Balenie
3541 vrece vrece (25 kg)
3540 vrece vrece (40 kg)
3640 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
WTA


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

WTA Zertifikat

Popis

Oblasť použitia

Na murivo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Základ sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ako jadrová omietka, je možné použiť aj jednovrstvovo a povrch zafilcovať. Ručné a strojové spracovanie.

Vlastnosti

Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť, odolnosť voči pôsobeniu soľných roztokov.

Spotreba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy celková hrúbka min. 20 mm
Hrúbka vrstvy 15 mm ako jadrová a 5 mm ako štuková
Spotreba vody cca 5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/40 kg vrece
Pevnosť v tlaku cca 3 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Poréznosť > 40 obj. %