PROFI Plus – sanačná omietka

PROFI Poretec WTA Sanierplus

Sanačná prírodne biela omietka na vlhké a zasolené murivo

Kat.č. Balenie
3540 vrece vrece (40 kg)
3640 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam
WTA


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na murivo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Základ sanačného omietkového systému PROFI PORETEC WTA. Ako jadrová omietka, je možné použiť aj jednovrstvovo a povrch zafilcovať. Ručné a strojové spracovanie.

Vlastnosti

Zodpovedá požiadavkám medzinárodnej smernice WTA, dobrá spracovateľnosť, paropriepustnosť, vysoká pórovitosť, mrazuvzdornosť, odolnosť voči pôsobeniu soľných roztokov.

Faktor difúzneho odporu μ cca 8
Hrúbka vrstvy Celková hrúbka min. 20 mm (15 mm ako jadrová a 5 mm ako štuková)
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1400 kg/m³
Pevnosť v tlaku cca 3 N/mm²
Poréznosť > 40 obj.-%
Spotreba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m.K)