PROFI hladená stierka

PROFI Poretec Glättspachtel

Prírodne biela jemná vápennocementová stierka s hladkým povrchom

Kat.č. Balenie
4450 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený Odolný proti cyklickému rozmrazovaniu a rozmrazovacím soliam


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu jadrových omietok tam, kde je vyžadovaný hladký povrch. Obzvlášť vhodná na sanačný systém PROFI PORETEC WTA. Vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie.

Vlastnosti

Biela farba, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, vodoodpudivosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 1,5 kg/m²/mm
Trieda pevnosti ≥ 2 N/mm²
Hrúbka vrstvy cca 2 mm
Spotreba vody cca 5–6 litrov čistej vody/vrece
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 18