PROFI Poretec NHL vápenný postrek

PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer

Kotviaci postrek na báze prirodzeného hydraulického vápna

Kat.č. Balenie
3581 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Kontaktná vrstva pod omietky, najmä v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určený na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Ručné spracovanie, vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Hydrofilná, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie
Hrúbka vrstvy celoplošné pokrytie
Spotreba vody cca 7,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 3 N/mm²