PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm

Hrubá jadrová omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Kat.č. Balenie
3593 vrece vrece (40 kg)
3594 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 14 kg/m²/cm
Veľkosť zrna 4 mm
Hrúbka vrstvy vnútri: min 15 mm
Hrúbka vrstvy vonku: min. 20 mm
Spotreba vody cca 6,5–7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 1,2 N/mm²
Objemová hmotnosť cca 1750 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)