PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 2 mm

Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna na mierne vlhké a zasolené murivo, ručné spracovanie

Kat.č. Balenie
3584 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený Zvýšená flexibilita


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť, ručné spracovanie.

Spotreba materiálu cca 12 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy celková hrúbka omietky: min. 20 mm
Hrúbka vrstvy jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Spotreba vody cca 6 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 1,3 N/mm²
Objemová hmotnosť cca 1550 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 6
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)
Obsah pórov cca 28 %
Objem pórov cca 45 %