PROFI Poretec NHL Kalkporenputz 1,2 mm

Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna na mierne vlhké a zasolené murivo, strojové spracovanie

Kat.č. Balenie
3583 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený Zvýšená flexibilita


Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na nové aj staré murivo, predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Určená na suché alebo mierne vlhké a zasolené murivo. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Hydrofilná, nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Faktor difúzneho odporu μ cca 7
Hrúbka vrstvy celková hrúbka omietky: min. 20 mm
Hrúbka vrstvy jednotlivé vrstvy omietky: max. 20 mm
Objem pórov cca 43 %
Objemová hmotnosť cca 1500 kg/m³
Obsah pórov cca 22 %
Pevnosť v tlaku cca 1,4 N/mm²
Spotreba materiálu cca 12,5 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 7 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)