PROFI PORETEC NHL KALKMÖRTEL 4 MM

PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm

Hydrofilná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna, ručné spracovanie

Kat.č. Balenie
3606 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Omietka je určená predovšetkým pre renováciu historických stavieb, ako vyrovnávacia a murovacia malta, ručné spracovanie, vnútorné i vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Veľmi dobre spracovateľná suchá omietková zmes s nízkym difúznym odporom, mrazuvzdorná.

Spotreba materiálu cca 1,7 kg / l mokrej malty
Veľkosť zrna 4 mm
Výdatnosť 0,6 l čerstvej malty/kg suchej malty
Hrúbka vrstvy podľa použitia
Spotreba vody cca 6,5–7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 2,5 N/mm²
Objemová hmotnosť cca 1850 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,17 W/(m·K) (tabuľková hodnota, P = 50%)