PROFI Poretec NHL Kalkglätte

Hydrofilná vápenná stierkovacia hmota na vytvorenie hladkého povrchu, ručné spracovanie

Kat.č. Balenie
6709 vrece vrece (15 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre vnútorné i vonkajšie použitie, k renovácii starých objektov a pre pamiatkovú starostlivosť. Pre stavebno hodnotné novostavby. Systémová zložka pre PROFI Poretec NHL-System.

Vlastnosti

Dokonale hladký povrch, nízky difúzny odpor, veľmi dobrá spracovateľnosť, neobsahuje cement.

Spotreba materiálu cca 1,25 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy cca 2–4 mm (2 vrstvy)
Spotreba vody cca 6–6,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1300 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,47 W/(m·K) (tabuľková hodnota, P = 50%)