PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm

Štuková jemná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Kat.č. Balenie
3614 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený


Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Faktor difúzneho odporu μ cca 7
Hrúbka vrstvy min. 2 mm
Objemová hmotnosť cca 1450 kg/m³
Pevnosť v tlaku cca 1,2 N/mm²
Spotreba materiálu cca 1–2 kg/m²/mm
Spotreba vody cca 9–9,5 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)