PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,4 mm

Štuková jemná omietka na báze prirodzeného hydraulického vápna pre ručné spracovanie

Kat.č. Balenie
3614 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophil.png Difúzne otvorený


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na povrchovú úpravu jadrových omietok na báze prirodzeného hydraulického vápna a sanačných omietok. Predovšetkým v oblasti sanačných a renovačných prác u historických objektov. Vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

Nízky difúzny odpor, mrazuvzdornosť, veľmi dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 1–2 kg/m²/mm
Hrúbka vrstvy min. 2 mm
Spotreba vody cca 9–9,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku cca 1,2 N/mm²
Objemová hmotnosť cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 7
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,5 W/(m·K)