PROFI NIVELLGIPS 35 FLEX

Samonivelizačná sadrová rýchlotuhnúca podlahová stierka s vláknami na vyrovnanie podkladu

Kat.č. Balenie
6074 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Vysoko zaťažiteľný Vhodný pre podlahové vykurovanie Odolný proti pojazdu kolieskovou stoličkou Rýchle vytvrdenie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov

Popis

Oblasť použitia

Na vyrovnanie minerálnych podkladov pred aplikáciou podlahových krytín a systémových náterov a povlakov v interiéri. Pre viacvrstvové liatie, fixáciu aj prevrstvenie podlahového kúrenia vrátane plôch zaťažených pojazdom kolieskových stoličiek.

Vlastnosti

Zlepšené mechanické vlastnosti vďaka obsahu vlákien, rýchlotuhnúca, výborné samonivelačné vlastnosti, výborná spracovateľnosť, , pochôdznosť po 2–3 hodinách (v závislosti od množstva zámesovej vody), pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm².

Doba spracovateľnosti (+20 °C) max. 40 minút
Hodnota pH ≥ 7
Hrúbka vrstvy 1–15 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 8 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v tlaku ≥ 35 N/mm² po 28 dňoch
Pochôdznosť (+20 °C) cca 2–3 hodín(y)
Spotreba materiálu cca 1,6 kg/m²/mm
Spotreba vody cca 5,5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Trieda reakcie na oheň A1(fl)
Zrnitosť ≤ 0,3 mm