PROFI sadrový liaty poter 4 mm CA-C20-F4 (E225)

PROFI Alphafliessestrich 4 mm CA-C20-F4 (E225)

Samonivelizačný sadrový liaty poter

Kat.č. Balenie
2141 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný
IBO 49


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre všetky typy podláh združených, plávajúcich aj na oddeľovacej vrstve, vrátane podláh s podlahovým vykurovaním. Nie je určený do vlhkých priestorov. Strojová a ručná aplikácia.

Vlastnosti

Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm².

Spotreba materiálu cca 19 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy cca 30–80 mm
Spotreba vody cca 5,5–6 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 20 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 4 N/mm² po 28 dňoch
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1.900 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Konzistencia pri spracovaní rozliv 35 až 40 cm (merná nádoba 1,3 l)