PROFI SADROVÝ LIATÝ POTER 2 MM CA-C30-F7

PROFI ALPHAFLIESSESTRICH 2 MM CA-C30-F7

Samonivelačný jemný sadrový liaty poter

Kat.č. Balenie
6122 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Vhodný pre podlahové vykurovanie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na plávajúce podlahy, podlahy oddelené fóliou, podlahy pevne spojené s podkladom a na podlahy s podlahovým vykurovaním v hrúbkach 10-60 mm. Je vhodný najmä na vyrovnanie a opravy pri rekonštrukciách existujúcich sadrových a cementových podláh, vrátane podláh s už zabudovaným podlahovým vykurovaním. Nie je vhodný pre vlhké priestory. Strojová a ručná aplikácia.

Vlastnosti

Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 30 N/mm².

Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Hrúbka vrstvy cca 10–60 mm
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 7 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v tlaku ≥ 30 N/mm² (smerná hodnota) po 28 dňoch
Spotreba materiálu cca 19 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 3–3,5 litrov čistej vody/25 kg vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Zrnitosť ≤ 2 mm