PROFI SADROVÝ LIATY POTER 2 MM CA-C30-F7

PROFI Alphafließestrich 2 mm CA-C30-F7

Samonivelačný jemný sadrový liaty poter

Kat.č. Balenie
6122 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na plávajúce podlahy, podlahy oddelené fóliou, podlahy pevne spojené s podkladom a na podlahy s podlahovým vykurovaním v hrúbkach 10-60 mm. Strojová a ručná aplikácia.

Vlastnosti

Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 30 N/mm².

Spotreba materiálu cca 19 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy cca 10–60 mm
Spotreba vody cca 3–3,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 30 N/mm² (smerná hodnota) po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe ≥ 7 N/mm² po 28 dňoch
Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)
Konzistencia pri spracovaní rozliv 48 až 50 cm (merná nádoba 1,3 l)