PROFI sadrový liaty poter 2 mm CA-C20-F4 (E225)

PROFI Alphafließestrich 2 mm

Samonivelizačný sadrový liaty poter

Kat.č. Balenie
2142 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie
IBO 49


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre všetky typy podláh združených, plávajúcich aj na oddeľovacej vrstve, vrátane podláh s podlahovým vykurovaním. Ako združený je možné aplikovať už pri hrúbke od 15 mm. Nie je určený do vlhkých priestorov. Strojová a ručná aplikácia.

Vlastnosti

Výborná samonivelizačná schopnosť, dobrá schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm².

Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Hrúbka vrstvy pozri technický list produktu
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1900 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 4 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 20 N/mm²
Spotreba materiálu cca 19 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 5,5–6 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)