PROFI rýchlotuhnúci cementový liaty poter CT-C35-F7-SE7

PROFI Schnellzementfließestrich CT-C35-F7-SE7

Samonivelizačný rýchlotuhnúci cementový liaty poter

Kat.č. Balenie
6096 vrece vrece (25 kg)
6097 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný Rýchle vytvrdenie
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou a podláh s podlahovým vykurovaním. Veľmi vhodný pre práce pod časovým tlakom.

Vlastnosti

Pevnosť v tlaku väčšia ako 35 N/mm², vynikajúce rozlivové vlastnosti, výborná rovinnosť povrchu, rýchly nábeh pevnosti, pri bežných podmienkach obsahuje po 7 dňoch ≤ 2 % vlhkosti.

Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy 30–80 mm
Spotreba vody cca 2,7 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku ≥ 5 N/mm² po 8 hodinách
Pevnosť v tlaku ≥ 10 N/mm² po 12 hodinách
Pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm² po 24 hodinách
Pevnosť v tlaku > 35,0 N/mm² po 28 dňoch
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 7,0 N/mm² po 28 dňoch
Objemová hmotnosť v suchom stave 2000 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 1,4 W/(m·K)
Pochôdznosť poteru združeného a na separačnej vrstve po 8 hodinách
Pochôdznosť plávajúceho poteru po 16 hodinách
Doba spracovateľnosti (+20 °C) 60 minút
Konzistencia pri spracovaní rozliv 38 až 43 cm (merná nádoba 1,3 l)