PROFI Estrich TBR 2 mm

Univerzálny cementový poter pre spádové konštrukcie

Kat.č. Balenie
2063 vrece vrece (30 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný Mrazuvzdorný


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Určený pre plochy s požiadavkami na vysokú pevnosť, odolnosť a premenlivú hrúbku vrstvy, napr. na balkónoch, terasách, rampách, sprchách a pod. Možno tiež použiť pre realizáciu združených poterov.

Vlastnosti

Vysoká pevnosť v tlaku i ťahu pri ohybe, ľahká spracovateľnosť, jemnozrnný

Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Hrúbka vrstvy 10–30 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2000 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 5 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 30 N/mm²
Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 4 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 1,4 W/(m·K)