PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)

Univerzálny cementový poter

Kat.č. Balenie
2060 vrece vrece (40 kg)
2050 silo silo
2055 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na podlahy Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný
IBO 49


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch

Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre združené aj plávajúce podlahové potery, vrátane poterov s podlahovým vykurovaním. Vhodný pre terasy a balkóny. Pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Vystužený vláknami.

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, vysoká pevnosť v tlaku 30 N/mm², po vytvrdnutí netvorí trhliny, mrazuvzdorný, obsahuje plastifikátor pre aplikáciu na podlahové vykurovanie.

Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Hrúbka vrstvy pozri technický list produktu
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 2.000 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 5 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 30 N/mm²
Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 3,2–3,6 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 1,4 W/(m·K)