PROFI cementový liaty poter CT-C25-F5

PROFI Zementfließestrich CT-C25-F5

Samonivelizačný cementový liaty poter

Kat.č. Balenie
6120 vrece vrece (25 kg)
6121 silo silo

Vnútorné použitie Použitie na podlahy Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png Vhodný pre podlahové vykurovanie Vysoko zaťažiteľný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Pre strojovú a ručnú aplikáciu združených aj plávajúcich podláh, podláh oddelených fóliou. Ideálny pre podlahy s podlahovým vykurovaním. Vhodný tiež do vlhkého prostredia.

Vlastnosti

Pevnosť v tlaku väčšia ako 25 N/mm², rýchle kladenie, výborné samonivelizačné vlastnosti a schopnosť tepelnej akumulácie a prenosu tepla.

Doba spracovania minút
Faktor difúzneho odporu μ cca 40
Hrúbka vrstvy 30–80 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave 2000 kg/m³
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch > 5 N/mm²
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch > 25 N/mm²
Spotreba materiálu cca 20 kg/m²/cm
Spotreba vody cca 2,7–3 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 1,4 W/(m·K)