PROFI UNI AM Leicht

Difúzne otvorená stierková hmota s obsahom vlákien k vystuženiu povrchu fasád

Kat.č. Balenie
6731 vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Difúzne otvorený Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Vrchná výstužná vrstva v kombinácii so sieťovinou zo sklených vlákien na fasády z jadrových omietok na murivu z ľahčených keramických blokov a pórobetónových tvárnic. Vhodná aj na stierkovanie povrchu drevovláknitých dosiek, izolačných dosiek z minerálnej vlny a EPS. Podklad pod tenkovrstvové štruktúrované omietky.

Vlastnosti

Vysoká priedušnosť pre vodné pary (μ ≤ 9), dobrá spracovateľnosť, veľmi dobrá prídržnosť na bežných cementových a vápennocementových omietkach i na betóne.

Spotreba materiálu stierkovanie cca 3,5 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy cca 3–5 mm
Spotreba vody cca 6,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku CS IV
Prídržnosť ≥ 3 N/mm²
Prídržnosť Spôsob porušenia A
Prídržnosť ≥ 0,25 N/mm² na betóne za sucha
Prídržnosť ≥ 0,08 N/mm² na betóne po 2 dňoch vo vode
Prídržnosť ≥ 0,25 N/mm² na betóne po 2 dňoch vo vode a vyschnutí
Prídržnosť ≥ 0,08 N/mm² na izolante za sucha
Prídržnosť ≥ 0,08 N/mm² na izolante po 2 dňoch vo vode
Prídržnosť ≥ 0,08 N/mm² na izolante po 2 dňoch vo vode a vyschnutí
Faktor difúzneho odporu μ ≤ 9
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ cca 0,42 W/(m·K)
Kapilárna nasiakavosť Wc1
Trieda reakcie na oheň A1
Objemová hmotnosť cca 1250–1450 kg/m³