PROFI UNI AM Leicht

Difúzne otvorená stierková hmota s obsahom vlákien k vystuženiu povrchu jadrových omietok

Kat.č. Balenie
6731 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Difúzne otvorený Mrazuvzdorný
Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_4C.png Logo_Naesseschutz_4Sprachen_NEU_pantone.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Vrchná výstužná vrstva v kombinácii so sieťovinou zo sklených vlákien na vonkajšie jadrové omietky na murive z ľahčených keramických blokov a pórobetónových tvárnic. Podklad pod tenkovrstvové štruktúrované omietky.

Vlastnosti

Vysoká priedušnosť pre vodné pary (μ ≤ 9), dobrá spracovateľnosť, veľmi dobrá prídržnosť na bežných cementových a vápennocementových omietkach i na betóne.

Faktor difúzneho odporu μ ≤ 9
Kapilárna nasiakavosť Wc1
Objemová hmotnosť 1250–1450 kg/m³
Pevnosť v tlaku CS IV
Spotreba materiálu stierkovanie cca 3,5 kg/m²/3 mm
Spotreba vody cca 6,5 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ≤ 0,47 W/(m.K)
Trieda reakcie na oheň A1 A1