PROFI Naturfein 0,6 mm

Prírodne biela vápennocementová štuková omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Kat.č. Balenie
2520 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Icon_hydrophob.png Difúzne otvorený


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ako štuková vrstva s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je možné použiť ako povrchovú úpravu na sanačné omietky.

Vlastnosti

Výborne paropriepustná, dobrá spracovateľnosť, hydrofobizovaná, odolnosť voči klimatickým vplyvom.

Spotreba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy min. 3 mm
Spotreba vody cca 10 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 2 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 0,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1500 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 12
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,61 W/(m·K)