PROFI Monospachtel

Vápennocementová tenkovrstvová ručná aj strojová vrchná omietka na omietanie rovných podkladov

Kat.č. Balenie
1450 vrece vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Difúzne otvorený


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na omietanie betónu, pórobetónu, cementotrieskových dosiek apod. vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Tiež ako filcovaná štuková vrstva na jadrové omietky. Vhodná ako konečná vrstva pri renovácii starých omietok.

Vlastnosti

Veľmi dobrá spracovateľnosť, výborná priľnavosť k podkladu.

Spotreba materiálu cca 2,7 kg/m²/2 mm
Spotreba materiálu cca 7 kg/m²/5 mm
Hrúbka vrstvy min. 2 mm
Spotreba vody cca 7,5 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 1 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 0,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1400 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,6 W/(m·K)