PROFI Feinputz 0,6 mm

Vápenná štuková omietka s prírodným krémovo bielym povrchom pre vnútorné použitie

Kat.č. Balenie
2800 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Difúzne otvorený
Natureplus


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ako jemná štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je vhodná tiež ako štuková vrstva na sanačné omietky.

Vlastnosti

Vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, rovnomerná štruktúra.

Faktor difúzneho odporu μ cca 10
Hrúbka vrstvy min. 3 mm
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1450 kg/m³
Pevnosť v tlaku > 0,5 N/mm²
Spotreba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Spotreba vody cca 11 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,45 W/(m·K)