PROFI Feinputz 0,6 mm

Vápenná štuková omietka s prírodným krémovo bielym povrchom pre vnútorné použitie

Kat.č. Balenie
2800 vrece vrece (40 kg)
2802 vrece (25 kg)

Vnútorné použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Difúzne otvorený
natureplus


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Ako jemná štuková omietka s filcovaným povrchom na všetky bežné vápennocementové jadrové omietky. Spracováva sa ručne. Je vhodná tiež ako štuková vrstva na sanačné omietky.

Vlastnosti

Vysoká paropriepustnosť, jednoduchá spracovateľnosť, rovnomerná štruktúra.

Spotreba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Hrúbka vrstvy min. 3 mm
Spotreba vody 2802: cca 6,5–7 litrov čistej vody/25 kg vrece
Spotreba vody 2800: cca 11 litrov čistej vody/40 kg vrece
Pevnosť v tlaku > 0,5 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1450 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,45 W/(m·K)