PROFI Unimalta 4 mm

PROFI Grundputz 4 mm

Vápennocementová jadrová ručná omietka s väčšou zrnitosťou pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Kat.č. Balenie
1900 vrece vrece (40 kg)
1910 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na omietanie všetkých bežných typov muriva, slúži ako podklad pod štukové omietky, prípadne ako podklad pod keramické obklady. Je možné nanášať vo väčšej hrúbke a tiež použiť na murovanie a na drobné opravy.

Vlastnosti

Vysoká pevnosť, dobrá spracovateľnosť.

Spotreba materiálu cca 15 kg/m²/cm
Hrúbka vrstvy vnútorná stena: min. 10 mm
Hrúbka vrstvy vnútorný strop: min. 8 mm
Hrúbka vrstvy vonkajšia stena: min. 15 mm
Hrúbka vrstvy vonkajší strop: min. 10 mm
Spotreba vody cca 5,5–6 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 6 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 2 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave cca 1900 kg/m³
Faktor difúzneho odporu μ cca 20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,82 W/(m·K)