PROFI Spritzer 4 mm

Kontaktný cementový postrek pod omietky, pre strojové a ručné nanášanie

Kat.č. Balenie
2000 vrece vrece (40 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné Spracovanie: strojové Icon_mineralisch.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).

Vlastnosti

Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú nasiakavosť.

Spotreba materiálu cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie
Hrúbka vrstvy Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 15 N/mm²
Faktor difúzneho odporu μ < 25
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,82 W/(m·K)