PROFI Spritzer 2 mm

PROFI Spritzer 2 mm

Kontaktný cementový postrek pod omietky, na strojné a ručné nanášanie

Kat.č. Balenie
2021 vrece vrece (40 kg)
6779 vrece (25 kg)
2022 silo silo

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: strojové Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Postrek zabezpečí zvýšenie priľnavosti podkladu pred nanášaním všetkých typov vnútorných a vonkajších omietok (s výnimkou omietok s obsahom sadry).

Vlastnosti

Dobrá priľnavosť k podkladu, spevňuje podklad, znižuje a vyrovnáva jeho nadmernú nasiakavosť.

Faktor difúzneho odporu μ < 25
Hrúbka vrstvy Celoplošná aplikácia alebo čiastočné pokrytie v závislosti na podklade
Pevnosť v tlaku > 15 N/mm²
Spotreba materiálu cca 8 kg/m² celoplošné pokrytie
Spotreba vody cca 8 litrov čistej vody/vrece
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,82 W/(m·K)