PROFI Primer 2802

Univerzálny penetračný náter pre zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov a zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev

Kat.č. Balenie
6811 kanister kanister (5 kg)
6812 kanister kanister (10 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Znižuje nasiakavosť bežných minerálnych podkladov (pórobetónu, tehlového muriva, pôvodných omietok apod.), pred aplikáciou lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a náterov. Zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.

Vlastnosti

Na okamžité použitie, schopnosť prenikať do podkladu, použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

Hodnota pH 7–8
Obsah sušiny cca 10 %
Spotreba materiálu cca 0,1–0,2 kg/m² na náter