PROFI Primer 2802

Univerzálny penetračný náter pre zníženie nasiakavosti minerálnych podkladov a zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev

Kat.č. Balenie
6810 fľaša fľaša (1 kg)
6811 kanister kanister (5 kg)
6812 kanister kanister (10 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na strop Použitie na stenu Spracovanie: ručné


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o zhode

Popis

Oblasť použitia

Znižuje nasiakavosť bežných minerálnych podkladov (pórobetónu, tehlového muriva, pôvodných omietok apod.), pred aplikáciou lepiacich a stierkovacích hmôt, omietok a náterov. Zvyšuje ich prídržnosť k podkladu.

Vlastnosti

Na okamžité použitie, schopnosť prenikať do podkladu, použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí.

Spotreba materiálu cca 0,1–0,2 kg/m² na náter
Obsah sušiny cca 10 %
Hodnota pH 7–8