PROFI Kantenkleber 0,8 mm

Rýchlotuhnúca cementová malta pre rýchlu fixáciu inštalačných vedení a omietkových profilov

Kat.č. Balenie
2900 vrece vrece (30 kg)

Vnútorné použitie Vonkajšie použitie Použitie na stenu Spracovanie: ručné Icon_mineralisch.png Rýchle vytvrdenie


Technický list
Karta bezpecnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Popis

Oblasť použitia

Na rýchle osadenie omietnikov, rohovníkov, omietkových profilov, inštaláciu technických sietí a elektroinštaláciu v omietkach (obzvlášť sanačných) vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.

Vlastnosti

Krátka doba tuhnutia (cca 30 minút), vysoká pevnosť a prídržnosť k podkladu.

Spotreba materiálu podľa použitia
Výdatnosť 1 vrece = cca 21 l mokrej malty
Hrúbka vrstvy max. 50 mm
Spotreba vody cca 5–6 litrov čistej vody/vrece
Pevnosť v tlaku > 6 N/mm²
Pevnosť v ťahu pri ohybe > 1 N/mm²
Objemová hmotnosť v suchom stave > 1500 kg/m³